Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2018 19:30

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, forhøyes med

19 800 000

fra kr 760 781 000 til kr 780 581 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

64 300 000

fra kr 7 234 000 til kr 71 534 000