Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2018 19:30

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

650 000

fra kr 472 704 000 til kr 472 054 000

410

Domstolene

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

9 951 000

fra kr 70 259 000 til kr 80 210 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres, nedsettes med

2 632 000

fra kr 6 578 000 til kr 3 946 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

4 000 000

fra kr 37 976 000 til kr 33 976 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 115 000

fra kr 4 690 525 000 til kr 4 689 410 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 51 019 000 til kr 58 019 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres, nedsettes med

18 800 000

fra kr 76 800 000 til kr 58 000 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 270 985 000 til kr 270 485 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 300 000

fra kr 17 415 424 000 til kr 17 408 124 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

40 000 000

fra kr 142 117 000 til kr 102 117 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 8 975 000 til kr 6 975 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål, nedsettes med

6 600 000

fra kr 27 507 000 til kr 20 907 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning, nedsettes med

31 300 000

fra kr 149 154 000 til kr 117 854 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 879 434 000 til kr 886 434 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, nedsettes med

35 500 000

fra kr 791 234 000 til kr 755 734 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

9 200 000

fra kr 71 534 000 til kr 62 334 000

453

Sivil klareringsmyndighet

01

Driftsutgifter, nedsettes med

800 000

fra kr 32 238 000 til kr 31 438 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

32 308 000

fra kr 678 971 000 til kr 646 663 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

111 498 000

fra kr 2 271 502 000 til kr 2 160 004 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

750 000

fra kr 108 317 000 til kr 109 067 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451 post 1, nedsettes med

22 100 000

fra kr 171 918 000 til kr 149 818 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

40 400 000

fra kr 44 352 000 til kr 84 752 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, nedsettes med

72 266 000

fra kr 1 168 387 000 til kr 1 096 121 000

469

Vergemålsordningen

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

5 230 000

fra kr 155 230 000 til kr 150 000 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med

30 000 000

fra kr 106 543 000 til kr 136 543 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, nedsettes med

55 550 000

fra kr 355 550 000 til kr 300 000 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter, forhøyes med

620 000

fra kr 119 620 000 til kr 120 240 000

Inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter, nedsettes med

950 000

fra kr 5 355 000 til kr 4 405 000

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr, nedsettes med

44 208 000

fra kr 365 510 000 til kr 321 302 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

3

Andre inntekter, nedsettes med

500 000

fra kr 1 033 000 til kr 533 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen, forhøyes med

42 700 000

fra kr 258 348 000 til kr 301 048 000

2

Refusjoner mv., nedsettes med

50 000 000

fra kr 272 715 000 til kr 222 715 000

6

Gebyr – utlendingssaker, forhøyes med

444 000

fra kr 264 892 000 til kr 265 336 000

7

Gebyr – sivile gjøremål, forhøyes med

73 400 000

fra kr 831 643 000 til kr 905 043 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, forhøyes med

24 900 000

fra kr 21 258 000 til kr 46 158 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner, forhøyes med

5 500 000

fra kr 14 500 000 til kr 20 000 000

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

2

Refusjoner driftsutgifter, nedsettes med

9 300 000

fra kr 32 954 000 til kr 23 654 000

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, forhøyes med

27 600 000

fra kr 9 352 000 til kr 36 952 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner, forhøyes med

620 000

fra kr 681 000 til kr 1 301 000