Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen avvise norsk tilslutning til FNs migrasjonsplattform (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration).

Forslaget ble ikke vedtatt 13. desember 2018 20:22

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen avvise norsk tilslutning til FNs migrasjonsplattform (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration).

Relaterte forslag