Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Diverse fullmakter Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet kan.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2018 17:17

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet kan:

  • 1. gi Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet fullmakt til å bruke de aksjer universitetet eier i Norut Northern Research Institute AS som tingsinnskudd for å slå selskapet sammen med NORCE – Norwegian Research Centre AS. Fullmakten gjelder ut 2019.

  • 2. gi Universitetet i Bergen fullmakt til å gjennomføre direktesalg av eiendommen Christies gate 13 i Bergen til Bergen Fintech Hub. Prisen fastsettes til markedspris basert på verditakst.