Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Opprettelse av post uten bevilgning Stortinget samtykker i at kap.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2018 21:17

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Opprettelse av post uten bevilgning

Stortinget samtykker i at kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 74 Tilskudd til eksterne, opprettes i statsregnskapet 2019 uten bevilgning.

Relaterte forslag