Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2018 21:16

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekt under

  kap. 1313 post 1

  kap. 4313 post 2

  kap. 1320 postene 1, 22, 28 og 30

  kap. 4320 post 1

  kap. 1320 post 28

  kap. 4320 post 2

  kap. 1320 post 22

  kap. 4320 post 3

  kap. 1352 post 1

  kap. 4352 post 1

  kap. 1354 post 21

  kap. 4354 post 1

  kap. 1360 postene 1 og 45

  kap. 4360 post 2 og kap. 5577 post 74

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap.4360 post 2 til følgende formål under kap. 1360 post 30:

  • a. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget

  • b. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner.

Relaterte forslag