Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

V Fullmakter til forskuttering Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan inngå avtaler om forskuttering av midler utover gitt bevilgning inntil følgende beløp


Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

V Fullmakter til forskuttering Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan inngå avtaler om forskuttering av midler utover gitt bevilgning inntil følgende beløp: Kap. Post Betegnelse Ramme for samlede, løpende refusjonsforpliktelser 1320 Statens vegvesen 30, 31 og 36 Investeringer, riksvei 2 600 mill. kroner 1360 Kystverket 30 Nyanlegg og større vedlikehold, fiskerihavner og farleder 550 mill. kroner Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

Relaterte forslag