Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Salg av aksjer Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan 1. avvikle NIBIOs og Veterinærinstituttets eierskap i Instrumenttjenesten AS, og at virksomhetene kan benytte inntektene fra salget.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2018 21:11

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Salg av aksjer

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan

  • 1. avvikle NIBIOs og Veterinærinstituttets eierskap i Instrumenttjenesten AS, og at virksomhetene kan benytte inntektene fra salget.

  • 2. avvikle NIBIOs eierskap i Instidata AS, og at virksomheten kan benytte inntektene fra salget.

Relaterte forslag