Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammevedtak Nr.

Forslaget ble vedtatt 3. desember 2018 21:36

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 306 899 000

2

Familie og forbruker

47 602 292 000

3

Kultur mv.

15 644 548 000

4

Utenriks

40 492 026 000

5

Justis

35 759 167 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

19 629 807 000

7

Arbeid og sosial

452 120 308 000

8

Forsvar

52 842 195 000

9

Næring

6 448 215 000

10

Fiskeri

1 028 424 000

11

Landbruk

18 632 098 000

12

Olje og energi

-102 530 537 000

13

Miljø

5 991 727 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

208 540 768 000

16

Utdanning og forskning

77 267 508 000

17

Transport og kommunikasjon

69 803 922 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

181 808 746 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 966 600 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 502 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 195 400 353 000

22

Utbytte mv.

-40 485 752 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-53 327 605 000

Relaterte forslag