Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammevedtak Nr.

Forslaget ble ikke vedtatt 3. desember 2018 21:34
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 361 899 000

2

Familie og forbruker

45 930 792 000

3

Kultur mv.

16 147 448 000

4

Utenriks

40 717 426 000

5

Justis

36 297 967 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 347 737 000

7

Arbeid og sosial

453 158 508 000

8

Forsvar

53 300 195 000

9

Næring

6 920 615 000

10

Fiskeri

1 065 924 000

11

Landbruk

18 737 098 000

12

Olje og energi

-102 293 537 000

13

Miljø

6 541 727 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

211 397 768 000

16

Utdanning og forskning

77 913 308 000

17

Transport og kommunikasjon

71 499 322 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

185 031 746 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

2 143 770 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 529 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 205 312 353 000

22

Utbytte mv.

-40 465 752 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-53 327 605 000

Relaterte forslag