Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen øke det maksimale fradraget i skatteinsentivordningen for oppstartsselskaper til 650 000 kroner per år.

Forslaget ble ikke vedtatt 3. desember 2018 21:31

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen øke det maksimale fradraget i skatteinsentivordningen for oppstartsselskaper til 650 000 kroner per år.

Relaterte forslag