Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen foreslå å øke byggelånsgarantiordningen for skip fra verft i Norge med 2 mrd.

Forslaget ble ikke vedtatt 3. desember 2018 21:31

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen foreslå å øke byggelånsgarantiordningen for skip fra verft i Norge med 2 mrd. kroner. Det forutsettes at byggelånsgarantiene kun skal nyttes til bygging av skip med null- eller lavutslippsteknologi.

Relaterte forslag