Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammevedtak Nr.

Forslaget ble ikke vedtatt 3. desember 2018 21:30
Fremmet av Rødt

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 269 673 000

2

Familie og forbruker

49 144 449 000

3

Kultur mv.

15 904 475 000

4

Utenriks

40 766 505 000

5

Justis

36 117 368 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

21 053 872 000

7

Arbeid og sosial

453 788 978 000

8

Forsvar

53 108 895 000

9

Næring

6 979 615 000

10

Fiskeri

1 154 157 000

11

Landbruk

18 679 754 000

12

Olje og energi

-102 310 737 000

13

Miljø

7 982 227 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

213 761 219 000

16

Utdanning og forskning

77 577 493 000

17

Transport og kommunikasjon

69 377 322 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

194 721 368 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 251 450 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 558 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 222 955 853 000

22

Utbytte mv.

-39 910 752 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-53 278 735 000

Relaterte forslag