Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år.

Forslaget ble vedtatt 9. oktober 2018 10:44

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år:

Medlemmer

 1. Martin Kolberg

 2. Ruth Grung

 3. Jorodd Asphjell

 4. Stein Erik Lauvås

 5. Ingalill Olsen

 6. Nina Sandberg

 7. Michael Tetzschner

 8. Bente Stein Mathisen

 9. Norunn Tveiten Benestad

 10. Marianne Synnes

 11. Nils Aage Jegstad

 12. Solveig Sundbø Abrahamsen

 13. Helge André Njåstad

 14. Ulf Leirstein

 15. Erlend Wiborg

 16. Heidi Greni

 17. Willfred Nordlund

 18. Freddy André Øvstegård

 19. Ketil Kjenseth

 20. Torhild Bransdal

Varamedlemmer:

For nr. 1-6:

 1. Øystein Langholm Hansen

 2. Tuva Moflag

 3. Masud Gharahkhani

 4. Jette F. Christensen

 5. Tellef Inge Mørland

 6. Siri Gåsemyr Staalesen

For nr. 7–12:

 1. Trond Helleland

 2. Svein Harberg

 3. Marianne Haukland

 4. Liv Kari Eskeland

 5. Vetle Wang Soleim

 6. Olemic Thommessen

For nr. 13–15:

 1. Himanshu Gulati

 2. Gisle Meininger Saudland

 3. Tor André Johnsen

For nr. 16–17:

 1. Ole André Myhrvold

 2. Åslaug Sem-Jacobsen

For nr. 18:

Solfrid Lerbrekk

For nr. 19:

Grunde Almeland

For nr. 20:

Tore Storehaug