Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Som nytt medlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges.

Forslaget ble vedtatt 28. september 2018 13:10

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Som nytt medlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges: Sivert Bjørnstad.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges: Hans Andreas Limi.