Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

I Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 14. juni 2018 21:37

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser gjøres følgende endringer: Ny § 9 a skal lyde: § 9 a Gjeld i næringsvirksomhet over 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden og garantiansvar over 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden som representanten personlig hefter for. Dette omfatter ikke gjeld eller garantiansvar i aksjeselskap eller annet foretak med begrenset ansvar som representanten har eierinteresser i. Kreditors navn, navn på eventuelt tilgodesett i garanti- eller kausjonsforholdet og ansvarets art skal oppgis.