Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Forslag til stortingsvedtak Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018 I Stortingets vedtak 12. desember 2017 nr. 2190 om særavgifter for budsjettåret 2018 gjer ein følgjande endring i kapittelet Om avgift på alkohol (kap.

Forslaget ble vedtatt 15. juni 2018 16:03

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Forslag til stortingsvedtak

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018

I Stortingets vedtak 12. desember 2017 nr. 2190 om særavgifter for budsjettåret 2018 gjer ein følgjande endring i kapittelet Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70):

§ 1 til § 4 blir nytt romertall I.

Nytt romertall II skal lyde:

§ 1 første ledd skal lyde:

§ 1. Fra den tid departementet bestemmer skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kr

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

7,58 per volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

3,39 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

12,74 per liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

22,07 per liter

over 4,7 t.o.m. 22

4,94 per volumprosent og liter

Øl fra små bryggerier med årlig produksjon under 500 000 liter øl

over 3,7 t.o.m. 4,7

17,66 per liter for volum t.o.m. 50 000 liter årlig

18,76 per liter for volum over 50 000 liter og t.o.m. 100 000 liter årlig

19,86 per liter for volum over 100 000 liter t.o.m. 150 000 liter årlig

20,97 per liter for volum over 150 000 t.o.m. 200 000 liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

Relaterte forslag