Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Utbyggingsrelaterte forpliktelser knyttet til Snorre Expansion Project Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2018 kan pådra staten forpliktelser ut over bevilgningene under kap.

Forslaget ble vedtatt 15. juni 2018 16:02

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Utbyggingsrelaterte forpliktelser knyttet til Snorre Expansion Project

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2018 kan pådra staten forpliktelser ut over bevilgningene under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten som følge av statens deltakelse i endret plan for utbygging og drift for Snorre (Snorre Expansion Project) med inntil 6 mrd. kroner.

Relaterte forslag