Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen endre Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel § 2 slik at mennesker med utviklingshemminger og utviklingsforstyrrelser med utagerende atferd som på grunn av deres diagnose ikke kan benytte ordinær transport kvalifiseres til tilskudd til gruppe 2 bil.

Forslaget ble ikke vedtatt 15. juni 2018 16:00

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen endre Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel § 2 slik at mennesker med utviklingshemminger og utviklingsforstyrrelser med utagerende atferd som på grunn av deres diagnose ikke kan benytte ordinær transport kvalifiseres til tilskudd til gruppe 2 bil.

Relaterte forslag