Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen sørge for å oppfylle Stortingets anmodningsvedtak nr. 324 (2017-2018) - tilbakevirkende kraft fra 11. mai 2017 for overgangsordningen som skal sørge for at personer med dagpenger og arbeidsavklaringspenger ikke skal tape på å være fosterforeldre - ved å sende melding til alle med avkortning i slike ytelser i det aktuelle tidsrommet, og be dem som har hatt fosterhjemsgodtgjøring, ta kontakt med Nav-kontoret.

Forslaget ble ikke vedtatt 15. juni 2018 15:58

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sørge for å oppfylle Stortingets anmodningsvedtak nr. 324 (2017-2018) - tilbakevirkende kraft fra 11. mai 2017 for overgangsordningen som skal sørge for at personer med dagpenger og arbeidsavklaringspenger ikke skal tape på å være fosterforeldre - ved å sende melding til alle med avkortning i slike ytelser i det aktuelle tidsrommet, og be dem som har hatt fosterhjemsgodtgjøring, ta kontakt med Nav-kontoret.

Relaterte forslag