Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen om å styrke landmakten ved å videreføre Hærens 2. bataljon med høy oppsettingsgrad (anslagsvis 88 pst.).


Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen om å styrke landmakten ved å videreføre Hærens 2. bataljon med høy oppsettingsgrad (anslagsvis 88 pst.). Gjennomføring av omvæpning av bataljonen vurderes basert på samlet tilgjengelighet av mekanisert materiell.

Relaterte forslag