Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen anskaffe et tilstrekkelig antall moderne og digitaliserte stridsvogner med sikte på å innfri Norges forpliktelser overfor NATO om en moderne mekanisert brigade innen 2024. Stortinget ber regjeringen tilrå økonomisk ramme så snart som mulig med endelig stortingsgodkjenning senest i 2019. Det bør søkes løsninger i en flernasjonal ramme, og et mulig strategisk samarbeid bør også inkludere norsk involvering i utviklingen av neste generasjon stridsvogner.

Forslaget ble ikke vedtatt 15. juni 2018 15:49
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen anskaffe et tilstrekkelig antall moderne og digitaliserte stridsvogner med sikte på å innfri Norges forpliktelser overfor NATO om en moderne mekanisert brigade innen 2024. Stortinget ber regjeringen tilrå økonomisk ramme så snart som mulig med endelig stortingsgodkjenning senest i 2019. Det bør søkes løsninger i en flernasjonal ramme, og et mulig strategisk samarbeid bør også inkludere norsk involvering i utviklingen av neste generasjon stridsvogner.

Relaterte forslag