Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for 2018 I I Stortingets vedtak 12. desember 2017 nr. 178 om særavgifter til statskassen for 2018 gjør man følgende endring

Forslaget ble ikke vedtatt 15. juni 2018 15:49
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for 2018

I

I Stortingets vedtak 12. desember 2017 nr. 178 om særavgifter til statskassen for 2018 gjør man følgende endring:

Om veibruksavgift på drivstoff (kap. 5538 post 70, 71 og 72) § 1 bokstav a skal lyde:

  • svovelfri bensin (under 10 ppm svovel): kr 5,02,

  • lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 5,06,

  • annen bensin: kr 5,06.

II

I Stortingets vedtak 12. desember 2017 nr. 178 om særavgifter til statskassen for 2018 gjør man følgende endring:

Om veibruksavgift på drivstoff (kap. 5538 post 70, 71 og 72) § 1 bokstav b skal lyde:

  • svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,40,

  • lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,46,

  • annen mineralolje: kr 3,46,

III

I Stortingets vedtak 12. desember 2017 nr. 178 om særavgifter til statskassen for 2018 gjør man følgende endring:

Ny § 5 bokstav q under A. Engangsavgift (kap. 5536 post 71) skal lyde:

q. motorvogner som bare bruker biogass til fremdrift

IV

I Stortingets vedtak 12. desember 2017 nr. 178 om særavgifter til statskassen for 2018 gjør man følgende endring:

Ny § 2 bokstav e under Flypassasjeravgift (kap. 5561 post 70) skal lyde:

e. Fly under 20 tonn

V

I Stortingets vedtak 12. desember 2017 nr. 178 om særavgifter til statskassen for 2018 gjør man følgende endring:

CO2-avgift på mineralske produkter (kap. 5543 post 70) § 1 bokstav c skal lyde:

c. LPG: slik at avgiften tilsvarer 150 kr/tonn CO2

VI

I Stortingets vedtak 12. desember 2017 nr. 178 om særavgifter til statskassen for 2018 gjør man følgende endring:

CO2-avgift på mineralske produkter (kap. 5543 post 70) § 1 bokstav d skal lyde:

d. Naturgass: slik at avgiften tilsvarer 150 kr/tonn CO2

VII

Endringen blir for vedtak I, II og III gjeldende fra 1. august 2018 og for vedtak IV, V og VI fra 1. november 2018.

Relaterte forslag