Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I Stortingets vedtak av 12. desember 2017 om CO 2 -avgift på mineralske produkter, gjøres følgende endring

Forslaget ble ikke vedtatt 15. juni 2018 15:46

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I Stortingets vedtak av 12. desember 2017 om CO2-avgift på mineralske produkter, gjøres følgende endring:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2018 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

  1. mineralolje (generell sats): kr 1,46 per liter.

Mineralolje

  • til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,41 per liter,

  • til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,41 per liter,

  • til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,32 per liter,

  1. bensin: kr 1,28 per liter,

  2. naturgass: kr 1,10 per Sm3,

LPG: kr 1,65 per kg.»

Relaterte forslag