Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen instruere Statsbygg slik at prosjekteringen av Tromsø museum/Nordområdemuseet gjennomføres som en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse.

Forslaget ble ikke vedtatt 15. juni 2018 15:46

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen instruere Statsbygg slik at prosjekteringen av Tromsø museum/Nordområdemuseet gjennomføres som en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse.

Relaterte forslag