Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen begrense den økte byggelånsgarantiordningen til bygging av nullutslippsfartøy.

Forslaget ble ikke vedtatt 15. juni 2018 15:46

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen begrense den økte byggelånsgarantiordningen til bygging av nullutslippsfartøy.

Relaterte forslag