Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

C. om endring i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere I I lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere gjer ein følgjande endring.

Forslaget ble vedtatt 11. juni 2018 18:58

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

C.

om endring i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere

I

I lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere gjer ein følgjande endring:

§ 29 nytt andre ledd skal lyde:

Garantikassen kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente fra Folkeregisteret de opplysninger som er nødvendige for å utføre oppgaver etter denne loven. Garantikassen skal også ha tilgang til opplysninger i registeret til utredning og produksjon av statistikk.

II

Endringa under I tek til å gjelde frå 1. oktober 2018.

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag