Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I folkehøyskoleloven skal ny § 5 b første ledd lyde.

Forslaget ble ikke vedtatt 5. juni 2018 15:57
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I folkehøyskoleloven skal ny § 5 b første ledd lyde:

Elever skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

  • a) i undervisningen

  • b) i friminutt på skolen sitt område

  • c) på turer og arrangement i regi av skolen,

med mindre bruken av slike plagg er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.