Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I friskolelova skal ny § 3-15 første ledd lyde.

Forslaget ble ikke vedtatt 5. juni 2018 15:57
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I friskolelova skal ny § 3-15 første ledd lyde:

Elevar skal ikkje bruke klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet

  • a) i undervisninga

  • b) i friminutt på skolen sitt område

  • c) på turar og arrangement i regi av skolen

  • d) når skoleeigar tilbyr leksehjelp etter § 7-1e

  • e) i skolefritidsordninga.