Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Dokument 12:16 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Gunnar Gundersen, Michael Tetzschner, Svein Flåtten, Anders B. Werp, Olemic Thommesen og Ingjerd Schou om opphevelse av Grunnloven § 117 (odels- og åsetesretten) – bifalles.

Forslaget ble ikke vedtatt 8. mai 2018 14:33

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Dokument 12:16 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Gunnar Gundersen, Michael Tetzschner, Svein Flåtten, Anders B. Werp, Olemic Thommesen og Ingjerd Schou om opphevelse av Grunnloven § 117 (odels- og åsetesretten) – bifalles.