Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget samtykker i at Stortinget i 2018 kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for å gjennomføre byggeprosjektet Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og ny innkjøringstunnel under kap.

Forslaget ble vedtatt 26. april 2018 12:47

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget samtykker i at Stortinget i 2018 kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for å gjennomføre byggeprosjektet Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og ny innkjøringstunnel under kap. 41 Stortinget post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, med 90 mill. kroner ut over tidligere vedtatte ramme på 1 838 mill. kroner til en samlet ramme på 1 928 mill. kroner.