Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ikke vedta representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter.

Forslaget ble vedtatt 5. april 2018 18:45

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Dokument 8:30S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter – vedtas ikke.