Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 20. desember 2017 14:24

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

190 000 000

161

Næringsutvikling

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 265 625 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

3 400 000 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

90

Kapitalinnskudd, nytt investeringsselskap (Fornybar AS)

130 000 000

95

Egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

43 000 000

1811

Statoil ASA

96

Aksjer

1 900 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

27 218 070 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

15 030 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

48 500 000 000

95

Egenkapital, såkornfond og koinvesteringsfond

106 300 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

90

Utlån

7 000 000 000

Totale utgifter

104 783 355 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

13 600 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632 000 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån

25 000 000

4312

Avinor AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

75 000 000

4811

Statoil ASA

96

Utbytteaksjer

1 900 000 000

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

95

Tilbakebetaling av kapitalinnskudd

67 750 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

10 172 117 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

6 409 778 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

11 590 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

47 900 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

90

Avdrag på utestående fordringer

6 700 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

500 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

-62 450 758 000

Totale inntekter

104 783 355 000

Relaterte forslag