Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Utbytte mv.

Forslaget ble vedtatt 20. desember 2017 14:24

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Utbytte mv.

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

150 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

443 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

232 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

170 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

20 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

125 000 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

70 900 000

86

Utbytte

2 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

630 000

85

Utbytte

26 000 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

16 962 219 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte

336 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

14 544 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

112 200 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

600 000

Totale inntekter

33 192 551 000

Relaterte forslag