Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2018 om å øke andelen studentboligtilskudd fra dagens nivå på mellom 34,3 pst. og 37,5 pst. til 50 pst. av kostnadsrammen slik det tidligere har vært, for å unngå at studentene skal betale uforholdsmessig mye gjennom husleia.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. desember 2017 18:17

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2018 om å øke andelen studentboligtilskudd fra dagens nivå på mellom 34,3 pst. og 37,5 pst. til 50 pst. av kostnadsrammen slik det tidligere har vært, for å unngå at studentene skal betale uforholdsmessig mye gjennom husleia.

Relaterte forslag