Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

(Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.) På statsbudsjettet for 2018 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 18. desember 2017 18:48

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

(Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.)

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 184 000

60

Innbyggertilskudd

125 679 688 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

831 273 000

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

2 139 662 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

1 432 500 000

65

Regionsentertilskudd

200 000 000

66

Veksttilskudd

312 444 000

67

Storbytilskudd

490 158 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

32 589 545 000

62

Nord-Norge-tilskudd

655 923 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

369 900 000

573

Kommunereform

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing

57 764 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

9 655 582 000

578

Valgdirektoratet

1

Driftsutgifter

55 697 000

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter

11 242 000

Totale utgifter

174 502 562 000

Relaterte forslag