Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2017 20:32

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

321

Kunstnerøkonomi

75

Vederlagsordninger, forhøyes med

1 100 000

fra kr 186 347 000 til kr 187 447 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter, forhøyes med

800 000

fra kr 93 366 000 til kr 94 166 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

7 500 000

fra kr 58 448 000 til kr 65 948 000

325

Allmenne kulturformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 100 000

fra kr 17 407 000 til kr 16 307 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 50 200 000 til kr 49 200 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 601 295 000 til kr 612 295 000

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 500 000

fra kr 361 310 000 til kr 365 810 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 500 000

fra kr 17 955 000 til kr 16 455 000

334

Film- og medieformål

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

850 000

fra kr 22 970 000 til kr 22 120 000

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 66 532 000 til kr 77 532 000

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 33 708 000 til kr 31 708 000

Inntekter

3323

Musikk og scenekunst

2

Billett- og salgsinntekter m.m., forhøyes med

7 500 000

fra kr 24 149 000 til kr 31 649 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 10 154 000 til kr 20 154 000

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter, forhøyes med

4 500 000

fra kr 6 270 000 til kr 10 770 000

2

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

1 500 000

fra kr 18 527 000 til kr 17 027 000

3334

Film- og medieformål

1

Ymse inntekter, nedsettes med

850 000

fra kr 6 816 000 til kr 5 966 000

3342

Kirkebygg og gravplasser

1

Ymse inntekter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 19 086 000 til kr 29 086 000

2

Leieinntekter m.m., forhøyes med

1 000 000

fra kr 3 781 000 til kr 4 781 000