Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen sørge for at start- og passasjeravgiftene halveres for statlig finansierte flyruter.

Forslaget ble ikke vedtatt 12. desember 2017 13:57
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sørge for at start- og passasjeravgiftene halveres for statlig finansierte flyruter.

Relaterte forslag