Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2017 21:00

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

162 954 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 552 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 720 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

291 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

97 061 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 323 239 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 465 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

235 465 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Tilskudd

32 500 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres

1 268 000

72

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

7 068 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

71

Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overføres

26 096 000

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter

221 915 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 312 000

50

Arealressurskart

7 643 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

146 373 000

70

Tilskudd til fjellstuer

819 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

4 460 000

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite, overslagsbevilgning

452 000

73

Tilskudd til erstatninger mv. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsbevilgning

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

500 000

1148

Naturskade - erstatninger

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning

156 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 523 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

92 300 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

48 899 000

75

Tilskudd til investeringsstøtte for landbruket

75 000 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 500 000

50

Tilskudd til Landbrukets Utviklingsfond

1 123 553 000

70

Markedsregulering, kan overføres

317 809 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

43 000 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 483 204 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 361 247 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

256 880 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 504 800 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

32 800 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

6 500 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

76 700 000

79

Velferdsordninger, kan overføres

2 600 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

14 265 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

10 192 000

Totale utgifter

17 975 735 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

120 000

30

Husleie

926 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

195 787 000

2

Driftsinntekter og refusjoner m.m.

5 788 000

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

30

Husleie, Norsk institutt for bioøkonomi

20 643 000

4142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsinntekter, refusjoner m.m.

42 196 000

Totale inntekter

265 460 000

Relaterte forslag