Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2017 20:59

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

401 411 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 679 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

67 664 000

919

Diverse fiskeriformål

71

Tilskudd til velferdsstasjon for fiskere

2 200 000

74

Erstatninger, kan overføres

1 900 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

29 300 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres

22 056 000

79

Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning, kan overføres

840 000

Totale utgifter

536 050 000

Inntekter

3917

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter

100 000

5

Saksbehandlingsgebyr

17 765 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og utvikling

4 491 000

86

Forvaltningssanksjoner

1 000 000

Totale inntekter

23 356 000

Relaterte forslag