Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen sørge for snarlig bygging av nye fengselsplasser ved Vik fengsel.

Forslaget ble ikke vedtatt 11. desember 2017 21:05
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sørge for snarlig bygging av nye fengselsplasser ved Vik fengsel.

Relaterte forslag