Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

I statsbudsjettet for 2017 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2017 21:08

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2017 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

Utgifter

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

45 000

frå kr 497 226 000 til kr 497 181 000

61

Høgsterett

1

Driftsutgifter, blir auka med

1 300 000

frå kr 108 731 000 til kr 110 031 000

410

Domstolane

1

Driftsutgifter, blir auka med

800 000

frå kr 2 368 903 000 til kr 2 369 703 000

430

Kriminalomsorga

1

Driftsutgifter, blir redusert med

35 900 000

frå kr 4 627 849 000 til kr 4 591 949 000

45

Større innkjøp og vedlikehald, kan overførast, blir auka med

10 000 000

frå kr 44 456 000 til kr 54 456 000

60

Refusjonar til kommunane, forvaringsdømde mv., kan overførast, blir redusert med

13 300 000

frå kr 82 000 000 til kr 68 700 000

432

Utdanningssenteret for kriminalomsorga (KRUS)

1

Driftsutgifter, blir auka med

17 400 000

frå kr 210 614 000 til kr 228 014 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, blir auka med

42 481 000

frå kr 17 095 870 000 til kr 17 138 351 000

21

Særskilte driftsutgifter, blir redusert med

17 000 000

frå kr 144 432 000 til kr 127 432 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjeremål, blir redusert med

6 863 000

frå kr 26 971 000 til kr 20 108 000

25

Retur av asylsøkjarar med avslag og andre utlendingar utan lovleg opphald, overslagsløyving, blir redusert med

62 500 000

frå kr 219 621 000 til kr 157 121 000

70

Tilskot, blir redusert med

2 800 000

frå kr 85 180 000 til kr 82 380 000

73

Tilskot til EUs grense- og visumfond, blir redusert med

6 200 000

frå kr 184 000 000 til kr 177 800 000

442

Politihøgskulen

1

Driftsutgifter, blir auka med

4 000 000

frå kr 628 473 000 til kr 632 473 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 000 000

frå kr 759 422 000 til kr 761 422 000

454

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsutgifter, blir auka med

3 800 000

frå kr 728 102 000 til kr 731 902 000

45

Større innkjøp og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

43 600 000

frå kr 1 838 310 000 til kr 1 794 710 000

455

Redningstenesta

21

Særskilte driftsutgifter, blir auka med

2 000 000

frå kr 27 008 000 til kr 29 008 000

456

Direktoratet for naudkommunikasjon

1

Driftsutgifter, blir redusert med

52 600 000

frå kr 219 949 000 til kr 167 349 000

45

Større innkjøp og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

27 700 000

frå kr 518 846 000 til kr 491 146 000

469

Vergemålsordninga

1

Driftsutgifter, blir auka med

1 700 000

frå kr 215 039 000 til kr 216 739 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsløyving, blir redusert med

43 000 000

frå kr 103 742 000 til kr 60 742 000

73

Rettferdsvederlagsordninga til Stortingets blir redusert med

3 563 000

frå kr 30 563 000 til kr 27 000 000

472

Voldsoffererstatning og rådgjevningskontora for kriminalitetsoffer

1

Driftsutgifter, blir redusert med

1 700 000

frå kr 24 523 000 til kr 22 823 000

70

Erstatning til voldsoffer, overslagsløyving, blir redusert med

52 000 000

frå kr 417 503 000 til kr 365 503 000

475

Bubehandling

1

Driftsutgifter, blir auka med

18 600 000

frå kr 76 523 000 til kr 95 123 000

Inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter, blir auka med

755 000

frå kr 2 671 000 til kr 3 426 000

3432

Utdanningssenteret for kriminalomsorga (KRUS)

3

Andre inntekter, blir auka med

1 500 000

frå kr 1 013 000 til kr 2 513 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen, blir auka med

48 831 000

frå kr 260 169 000 til kr 309 000 000

5

Personalbarnehage, blir redusert med

243 000

frå kr 2 300 000 til kr 2 057 000

6

Gebyr – utlendingssaker, blir redusert med

4 105 000

frå kr 206 225 000 til kr 202 120 000

8

Refusjonar frå EUs grense- og visumfond, blir redusert med

9 258 000

frå kr 21 258 000 til kr 12 000 000

3442

Politihøgskulen

2

Diverse inntekter, blir auka med

1 700 000

frå kr 15 939 000 til kr 17 639 000

3

Inntekter frå Justissektorens kurs- og øvingssenter, blir auka med

2 300 000

frå kr 17 721 000 til kr 20 021 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap

1

Gebyr, blir redusert med

13 600 000

frå kr 144 104 000 til kr 130 504 000

3456

Direktoratet for naudkommunikasjon

1

Abonnementsinntekter, blir auka med

1 000 000

frå kr 316 318 000 til kr 317 318 000

2

Variable refusjonar, blir redusert med

18 500 000

frå kr 41 014 000 til kr 22 514 000