Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Om midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening) I I lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.

Forslaget ble vedtatt 8. desember 2017 11:32

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

om midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)

I

I lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. gjøres følgende endring:

§ 10 nytt syvende ledd skal lyde:

I 2018 gjennomføres en spilleomgang for tallspillet Lotto hvor overskuddet fra spilleomgangen fordeles med 50 % til Den Norske Turistforening og 50 % til fordeling etter annet ledd. Andelen til Den Norske Turistforening skal likevel ikke overstige 15 millioner kroner.

II

  • 1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

  • 2. Lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 10 nytt syvende ledd oppheves 1. januar 2019.