Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2017–2021: Medlemmer.

Forslaget ble vedtatt 7. november 2017 10:32

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

 • 1. Kari Henriksen

 • 2. Åsmund Aukrust

 • 3. Torill Eidsheim

 • 4. Bård Hoksrud

 • 5. Siv Mossleth

 • 6. Ola Elvestuen

Varamedlemmer:

 • 1. For Kari Henriksen: Ingrid Heggø

 • 2. For Aukrust: Nicholas Wilkinson

 • 3. For Eidsheim: Elin Rodum Agdestein

 • 4. For Hoksrud: Sivert Bjørnstad

 • 5. For Mossleth: Knut Arild Hareide

 • 6. For Elvestuen: Mari Holm Lønseth