Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Kap. 2800/5800 Statens pensjonsfond utland, kap.

Forslaget ble vedtatt 19. oktober 2017 10:02

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Kap. 2800/5800 Statens pensjonsfond utland, kap. 5999 Statslånemidler, statsbudsjettets 90–99-poster, forslag til vedtak II under Statslån o.a., III og IX under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, III og IV nr. 3 under Nærings- og fiskeridepartementet, V nr. 2 under Olje- og energidepartementet og IV og XIV nr. 3 under Utenriksdepartementet behandles av finanskomiteen utenfor rammeområdene.