Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 2018 behandles av finanskomiteen, jf. rammeområde 21. .

Forslaget ble vedtatt 19. oktober 2017 10:02

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 2018 behandles av finanskomiteen, jf. rammeområde 21.