Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortingets forretningsorden § 15 første ledd annet og tredje punktum skal lyde.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:47

Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortingets forretningsorden § 15 første ledd annet og tredje punktum skal lyde:

En tredjedel av komiteens medlemmer kan deretter beslutte at komiteen skal ta en sak om slik kontroll opp til behandling. Komiteen kan foreta ytterligere undersøkelser i forvaltningen som anses nødvendig for dette.