Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:46

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer: § 14 nr. 9 første ledd første punktum skal lyde: Kontroll- og konstitusjonskomiteen: Grunnlovssaker, valglovgivning og bevilgninger til Stortinget og Det kongelige hus.