Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:45
Fremmet av Venstre og Ola Elvestuen

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer: § 25 Komitémøter andre ledd skal lyde: Komiteens møter foregår for åpne dører. Komiteen kan allikevel med vanlig flertall beslutte at møtet helt eller delvis skal foregå for lukkede dører. Et medlem av komiteen kan kreve at et åpent møte avbrytes for at komiteen skal behandle spørsmålet om møtet skal foregå for lukkede dører. Komiteen kan bare behandle taushetsbelagt informasjon for lukkede dører. Det er ikke adgang til å gjengi uttalelser som er gitt av andre komitémedlemmer i et lukket møte.