Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:45
Fremmet av Venstre og Ola Elvestuen

Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer: §§ 14 nr. 8 skal lyde: Kommunal- og forvaltningskomiteen: Saker om kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk, rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner, integreringspolitikk, boligforhold, bygningssaker, nasjonale minoriteter, samiske spørsmål unntatt reglene om valg til Sametinget, saker om organisering og virkeområde for statlig forvaltning, statens fellesadministrasjon, statlig personalpolitikk, herunder lønnsforhold, bevilgninger til Det kongelige hus og partistøtte.